Biologisch

Alle producten hebben zonder uitzondering een biolabel of zijn in omschakeling naar bio. We geloven voor 100% in biologische landbouw als productiesysteem van duurzame voeding. Wetende dat dit systeem van bio-certificatie niet perfect is, is het toch een eerste stap.

Ondersteuning van kleine en middelgrote producenten

Al deze producten komen rechtstreeks van de producenten volgens de tweede pijler van het systeem van echte duurzame landbouw: de kleine en middelgrote producenten. Waarom? De kleine en middelgrote boerderijen blijken een grotere biodiversiteit te hebben, meer voedsel per hectare te kweken, meer werkgelegenheid per hectare te creëren, hun geld meer lokaal te investeren wat de lokale economie ten goede komt, houden meer vruchtbare koolstof in de bodem, en hebben een efficiënter water beheer en houden meer water vast in de bodem. Het is ook niet minder belangrijk dat een landschap met kleine boerderijen veel mooier is dan een landschap met enkele grote industriële productievelden.

Transparantie

Wij zijn ervan overtuigd dat een nieuwe economie moet bestaan op basis van vertrouwen en samenwerking, wat je enkel kan bereiken door te werken op een transparante manier. Daarom stellen we alle informatie ter beschikking over hoe het product bij ons is geraakt, hoe het werd geproduceerd en hoeveel de producent hier aan verdiend heeft.

Eerlijke handel

Wij gaan er van uit dat de principes van eerlijke handel niet alleen gelden tussen noord-zuid, maar ook binnen Europa. Daarom betalen wij een eerlijke prijs aan de producent, waar die ook vandaan komt, en vragen we een eerlijke prijs aan de consument.

Samenwerking

Wij geloven dat een duurzame voedselketen gebaseerd moet zijn op de basisprincipes van een duurzaam ecosysteem: interdependentie. Wij werken samen met de verschillende actoren in de voedingssector om de onderlinge afhankelijkheid te versterken. En zo ook de duurzaamheid van de Belgische voedselmarkt te verbeteren.