Localité: Herent.

Certifiée Biologique depuis: 1995.

Type d’entreprise: Familie op 5 hectare.

Travailleurs: 2.

Produits: Groenten.

Histoire brève de votre entreprise

Biologisch organische teelt met oppervlakte compostering. Dit wil zeggen dat potstalmest direct op het land wordt gebracht. Dus geen composthopen. De groenresten worden verhakseld en teruggegeven aan de aarde met een sterke humuslaag en veel bodemleven. Ons moto is: Bio teelt is bio leven; in harmonie met de seizoenen, schoolprojecten (scholen kunnen hier seizoenen en activiteiten op het land ervaren).

Boer als ambacht; Handenarbeid staat centraal op een kleinschalige en diverse boerderij. Boer als cultuur; Landschapsvorming: aanleg en verzorging van houtwallen. Daarnaast ook aanleg van bloemenranden en akkerranden om ruimte voor te behouden aan stand en akkervogels en nuttige insecten. Boer als bijenliefhebber: een biotoop voor bijen door de grote variatie aan bloesems.