Locatie: Hasselt en Lummen.

Biologisch Gecertificeerd sinds: 2012.

Aard van het bedrijf: 90 hectare.

Aantal werknemers: 2.

Producten: Graan, rundsvlees, bier.

Een korte geschiedenis en filosofie van de boerderij

In 2012 starten de samenwerking tussen Koen en Pieter, 2 jonge boeren waarvan de een een geitenbedrijf in Lummen had en de andere een vleesvee- en graanbedrijf rond de Abdij van Herkenrode in Hasselt.

Vandaag is het bedrijf uigegroeid tot een bedrijf dat natuurbeheer en landbouw probeert te koppelen. Groenden worden op een waardige manier behandeld. Waar graan kan groeien groeit graan, waar hooi kan gemaakt worden wordt gehooid voor de geiten en op de nattere percelen graast het vleesvee. De granen gaan eerst naar de menselijke consumptie, daarna pas naar de dieren. Zo produceren we broodbloem, bier en jenever. Veevoer is slechts 10 procent van de totale opbrengst granen.

Op deze manier proberen we onze gronden om te zetten naar voeding voor de mens. Dat is de taak van de boer, zoveel mogelijk mensen voeden op een gezonde manier die ook goed is voor het milieu en de dieren die er in rondlopen.